home

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา

วันที่ : 25 มี.ค. 2559 10:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

วันที่ : 02 มี.ค. 2559 10:30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งวิศวกรโยธา

วันที่ : 09 ก.พ. 2559 15:45

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

วันที่ : 20 ม.ค. 2559 11:15

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

วันที่ : 24 ก.ย. 2558 13:30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างโยธา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

วันที่ : 04 ก.ย. 2558 11:45

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนายช่างโยธา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

วันที่ : 17 ส.ค. 2558 09:15

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 28 ก.ค. 2558 11:00

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ

วันที่ : 07 พ.ค. 2558 14:30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ ฯ (เพิ่มเติม)

วันที่ : 27 เม.ย. 2558 14:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
 
 
 

 

home