home

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งวิศวกรโยธา

วันที่ : 09 ก.พ. 2559 15:45

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

วันที่ : 20 ม.ค. 2559 11:15

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

วันที่ : 24 ก.ย. 2558 13:30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างโยธา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

วันที่ : 04 ก.ย. 2558 11:45

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนายช่างโยธา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

วันที่ : 17 ส.ค. 2558 09:15

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 28 ก.ค. 2558 11:00

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ

วันที่ : 07 พ.ค. 2558 14:30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ ฯ (เพิ่มเติม)

วันที่ : 27 เม.ย. 2558 14:00

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ ฯ (ตำแหน่งนายช่างโยธา)

วันที่ : 22 เม.ย. 2558 15:15

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม)

วันที่ : 21 เม.ย. 2558 11:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
 

 

home