home

ดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “การบำรุงรักษารถยนต์และการสังเกตอาการผิดปกติเบื้องต้น"

วันที่ : 27 เม.ย. 2561 11:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 23 เม.ย. 2561 17:30

ดำเนินโครงการจัดการองค์ความรู้เรื่อง "มาตรฐานและแนวทางการติดตั้งงานป้ายจราจร"

วันที่ : 28 มี.ค. 2561 15:00

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง "แนวทงการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ (ARMS) และการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (RSA) บนถนนทางหลวงชนบท"

วันที่ : 26 ก.พ. 2561 15:00

logo
ขอเชิญประชาชนร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพระราชวังดุสิต

วันที่ : 14 ก.พ. 2561 10:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนายช่างโยธาและพนักงานขับเครื่องจักรกลชนาดเบา

วันที่ : 31 ม.ค. 2561 14:45

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง "การเตรียยมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจ"

วันที่ : 30 ม.ค. 2561 16:15

logo
สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Infight VDO)

วันที่ : 25 ธ.ค. 2560 15:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

วันที่ : 15 ธ.ค. 2560 11:30

logo
แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศสการปีใหม่ 2561 ของกระทรวงคมนาคม

วันที่ : 06 ธ.ค. 2560 10:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
 
 
 
 

 

home