home

logo
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบ เขียนแบบงานทางโดยใช้โปรแกรม Road Pack" ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธ.ค.60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

วันที่ : 30 พ.ย. 2560 14:30

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ชุดสัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ โดย คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ร่วมกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

วันที่ : 27 พ.ย. 2560 14:00

logo
หลักสูตร+ใบสมัคร โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ : 24 ต.ค. 2560 16:15

logo
กระทรวงคมนาคม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ภาพ Info Graphic ชุดที่ 1 การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมรองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีฯ

วันที่ : 24 ต.ค. 2560 15:45

แผนที่การเดินทางไปยังพระเมรุมาศ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในพื้นที่ กทม.

วันที่ : 20 ต.ค. 2560 15:45

กรมทางหลวงชนบท บริการจุดจอดรถ บริเวณจุดตัดถนนกัลปพฤกษ์ - ราชพฤกษ์

วันที่ : 20 ต.ค. 2560 11:15

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้า พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

วันที่ : 26 ก.ย. 2560 14:45

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2

วันที่ : 04 ก.ย. 2560 15:45

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

วันที่ : 09 ส.ค. 2560 09:30

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) รับสมัครบุคคลเพือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.)

วันที่ : 20 ก.ค. 2560 09:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
 
 
 
 

 

home